Telefonisch bestellen
Bel 076-7620006

Op werkdagen van 07:00 tot 18:00 uur

 

Disclaimer

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. Deze disclaimer kan te allen tijden gewijzigd worden door Van Dijke Afvalcontainers.

Gebruik en aansprakelijkheid
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website uiterst zorgvuldig te werk is en wordt gegaan, is Van Dijke Afvalcontainers niet aansprakelijk voor de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie op deze website en/of voor eventuele directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van (gegevens op) deze website. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Van Dijke Afvalcontainers raadt u aan om, voordat u handelt op basis van de aangeboden informatie, deze eerst te verifiëren bij de medewerkers van Van Dijke Afvalcontainers via het contactformulier en naar de algemene voorwaarden te vragen die op alle aangeboden diensten en producten van Van Dijke Afvalcontainers van toepassing zijn.

Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Van Dijke Afvalcontainers mag de site naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Van Dijke Afvalcontainers is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van deze site.

Copyright

Van Dijke Afvalcontainers behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Dijke Afvalcontainers. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.