Telefonisch bestellen
Bel 076-7620006

Op werkdagen van 07:00 tot 18:00 uur

 

Wat zijn de eisen voor het beladen van een container?

Om veiligheidsredenen mag de inhoud van de bouwcontainer niet meer dan 20 cm boven de rand uitkomen.

De container moet zodanig geladen zijn, zodat er niets uit kan vallen wanneer de container vervoerd wordt.

Is de door u gevulde container niet juist beladen, dan heeft Van Dijke Afvalcontainers het recht om de afvoer van de container te weigeren.

Eventuele schades en/of boetes als gevolg van verkeerd en/of te zwaar laden van de bouwcontainer zullen aan u worden doorberekend.

Wij plaatsen de door u bestelde containers waar u wilt, op uw eigen risico. Indien er op die locatie schade onstaat aan bijvoorbeeld de stoep of oprit, dan kan op geen enkele manier schade op de opdrachtnemer worden verhaald.